043 – 325 4393 06 – 207 43359

Black Bear

Particon investeert in circulair proces van Black Bear

Black Bear Carbon in Nederweert produceert een hoge kwaliteit koolstofpoeder (‘black carbon’) middels het recyclen van auto- en vrachtwagenbanden.
Middels een recycling proces worden niet alleen kostbare grondstoffen herwonnen maar levert ze ook een bijdrage aan de reductie van CO2 emissie.

Een band bestaat voor 20% tot 25% gewichtsprocent uit koolstofpoeder. Dit poeder wordt via recycling herwonnen en weer ingezet als pigment voor verf, inkt en kunststoffen of als vulstof voor rubber en nieuw te produceren banden. Verder draagt Black Bear bij in de reductie van de CO2 uitstoot door een alternatief te bieden voor de klassieke productiewijze, namelijk het verbranden van olie, en doordat er bij de recycling olie en gas vrijkomt.

Black Bear in Nederweert heeft voor haar unieke proces inmiddels een ‘cradle to cradle’ certificaat ontvangen.
Particon investeert in deze ‘scale up’ zodat zij de techniek kan verbeteren en deze onder licentie kan uitrollen in de wereld.